Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι ημέρες και ώρες ενημέρωσης των γονέων κάθε τμήματος του σχολείου μας καθορίζονται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Για το τρέχον σχολικό έτος 2023-24 αυτές ορίζονται ως εξής:

Τμήμα Α1 – Κορδάτου Αθανασία: κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 1:15-2:00

Τμήμα Α2 – Πανουργιά Αγγελική: κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα 1:15-2:00

Τμήμα Β1 – Σκανδάλου Ειρήνη: κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα 1:15-2:00

Τμήμα Β2 – Βασιλείου Βασιλική: κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα 1:15-2:00

Τμήμα Γ1 – Φραγκοπούλου Ιωάννα: κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 1:15-2:00

Τμήμα Γ2 – Παπαηλία Αρετή: κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα 1:15-2:00

Τμήμα Δ1 – Πιστιόλη Χρύσα: κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα 1:15-2:00

Τμήμα Δ2 – Θανασοπούλου Ειρήνη: κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 1:15-2:00

Τμήμα Ε1 – Μαρούση Βασιλική: κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα 1:15-2:00

Τμήμα Ε2 – Σαμαρά Ελένη: κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα 1:15-2:00

Τμήμα ΣΤ1 – Τσέλιος Στάθης: κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα 1:15-2:00

Τμήμα ΣΤ2 – Μπεκιάρη Χαρά : κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 1:15-2:00

Αγγλικά – Ζάχαρη Ευφροσύνη: κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 1:15-2:00

Αγγλικά – Αμπλιανίτη Βασιλική: κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα 1:15-2:00

Αγγλικά – Μπαρδάνη Πελαγία: κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 1:15-2:00

Γερμανικά – Λώλη Δήμητρα: κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 1:15-2:00

Πληροφορική – Κατσακιώρης Σπύρος: κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 1:15-2:00

Θεατρική αγωγή – Λυσικάτου Ματίνα: κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα 1:15-2:00

Γυμναστική – Κυριλής Ανδρέας: κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα 1:15-2:00

Γυμναστική – Κουκοβίνης Σταύρος: κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα 1:15-2:00

Τμήμα ένταξης – Παπατρέχα Κατερίνα: κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 12:30-13:15

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση