ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

alert icon red 11

Σύμφωνα με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που αποτελεί και μέρος του καταστατικού λειτουργίας του σχολείου μας, γίνεται γνωστό στους γονείς/κηδεμόνες το εξής: Αποκλειστικά για λόγους δημόσιας υγειονομικής ασφάλειας (αλλεργίες, αλλοίωση προϊόντων κ.τ.λ.), όποιος επιθυμεί να φέρει και να μοιράσει γλυκά σε παιδιά οποιασδήποτε τάξης του σχολείου, λόγω ονομαστικής εορτής ή γενεθλίων του τέκνου του, θα πρέπει:

  • να φέρει γλυκά τα οποία δε θα χρειάζονται ψυγείο για το διάστημα μίας τουλάχιστον σχολικής ημέρας, ανεξαρτήτου εποχής
  • τα γλυκά αυτά θα μοιράζονται στους μαθητές 5 λεπτά πριν το πέρας της τελευταίας σχολικής ώρας
  • Θα καταναλώνονται από τον κάθε μαθητή σπίτι του, με ευθύνη του αντίστοιχου γονέα/κηδεμόνα

Επίσης δεν θα είναι δυνατή η τέλεση γενεθλίων-γιορτών στο χώρο του σχολείου από κανέναν μαθητή