Θερμές ευχαριστίες

σσσ

Η Διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας διακατέχονται από την ανάγκη να εκφράσουν και δημόσια τις ευχαριστίες τους προς το φαρμακείο του κου Γιώργου Κυριαζή (Στάνος Αιτ/νιας), για την προσφορά φαρμάκων και ειδών φαρμακείου στο σχολείο μας.