Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι.)

Παρακάτω παρατίθεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι.) καθώς και το Μνημόνιο Ενεργειών που αφορά τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση