ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι γονείς/κηδεμόνες, με ευθύνη του Διευθυντή, μεριμνούν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες  ψηφιακές πλατφόρμες ώστε να έχουν πρόσβαση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στα ψηφιακά τμήματα που θα δημιουργηθούν. Αναλυτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν είναι τα εξής:

Βήμα 1ο: διπλό κλικ στην ηλ. Διεύθυνση   https://register.sch.gr/students/

Βήμα 2ο: στην αρχή βλέπετε την παρακάτω εισαγωγική οθόνη

Πατάτε την επιλογή “Ας ξεκινήσουμε” στο τέλος της σελίδας και μεταβαίνετε στη επόμενη οθόνη, όπου σας ζητάτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία  του/ης μαθητή/τριας

  • Στο πεδίο “Αριθμός Μητρώου” δίνετε τον αριθμό μητρώου που σας δόθηκε από το δάσκαλο της τάξης του μαθητή/τριας
  • Να θυμάστε οπωσδήποτε τον κωδικό πρόσβασης που δώσατε, γιατί με τη χρήση αυτού του κωδικού θα μπορείτε κατόπιν να συνδέεστε στις ψηφιακές τάξεις

Βήμα 3ο: αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται (μεγάλη προσοχή στην ορθογραφία), στο τέλος της σελίδας τσεκάρετε την επιλογή που αφορά την “αποδοχή των όρων” και ακριβώς από κάτω πατάτε το κουμπάκι “Υποβολή”.

Αυτά για αρχή, θα ακολουθήσουν καινούργιες οδηγίες …