Επίσκεψη στην Τριχωνίδα

Στα πλαίσια του προγράμματος “Λίμνη Τριχωνίδα, το πέλαγος της Αιτωλίας”, που υλοποιεί η Δ΄ Τάξη του σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου, εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ. (Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας).

Δείτε φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη: